Jestersix

Recent content by lingkinghenry

  1. L

    What's a good base line I should start at?

    Dùng thắt lưng da cá sấu vừa bền đồng thời đây cũng là cách thể hiện mình. Nói về những năm trước rất ít người dám mua dù muốn sở hữu, sở dĩ cũng là do giá bán khá cao mà chỉ để mix đồ, thế nhưng bây giờ cái đẹp được chú tâm hơn cả, hơn nữa với nhiều người đấy còn tăng phong thái, vẻ hiện đại...
Top